Zelftest Alcohol

Deze test is bedoeld voor volwassenen die alcohol drinken. De test helpt je om te na te gaan of je dat op een riskante manier doet. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven. In de test is sprake van een 'standaardglas'. Lees hier wat daarmee bedoeld wordt.

Je kan ook bellen, chatten of mailen naar de Druglijn.

Bereken nu jouw risico

Bekijk aandachtig de vragen en duid aan wat voor jou van toepassing is. Er is telkens 1 antwoord mogelijk. Jouw score én het bijhorend advies worden automatisch berekend. Ga aan de slag met de adviezen en ga ermee naar je huisarts indien dit voorgesteld wordt.

alcohol