Wat is diabetes?

Diabetes is een chronische aandoening waarbij je bloedsuikergehalte te hoog is. 1 op de 10 volwassen in ons land heeft momenteel diabetes, waarvan 90% diabetes type 2. Diabetes verhoogt op zijn beurt je risico op een hartinfarct, beroerte, nier- en oogproblemen. Maar als je er vroeg genoeg bij bent, kan je deze verwikkelingen mogelijk voorkomen. Meer info over diabetes vind je op de website van de Diabetes Liga.

HALT2diabetes

Met zijn allen willen we diabetes type 2 en verwikkelingen voorkomen met het project HALT2Diabetes. Via deze vragenlijst kan jij jouw risico op diabetes type 2 en hart- en vaataandoeningen berekenen, krijg je gezondheidsadviezen op maat en een eventuele doorverwijzing naar de huisarts of andere zorgverleners.

halt2diabetes

Bereken nu jouw risico

Bekijk aandachtig de vragen en duid aan wat voor jou van toepassing is. Er is telkens 1 antwoord mogelijk. Jouw score én het bijhorend advies worden automatisch berekend. Ga aan de slag met de adviezen en ga ermee naar je huisarts indien dit voorgesteld wordt.