Zelftest Roken

Deze test is bedoeld voor volwassenen die roken en geeft jou de nodige adviezen en informatie om Rookstop te overwegen. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

Voor gratis advies bel Tabakstop op 0800 111 00 of bezoek tabakstop.be.

Bereken nu jouw risico

Bekijk aandachtig de vragen en duid aan wat voor jou van toepassing is. Er is telkens 1 antwoord mogelijk. Jouw score én het bijhorend advies worden automatisch berekend. Ga aan de slag met de adviezen en ga ermee naar je huisarts of tabacoloog indien dit voorgesteld wordt.

roken